Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Planowane nabory dedykowane dla miast średnich w 2019 roku

ProgramDziałanieTypy projektów w ramach naboruPlanowany rok naboru Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania  kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy  (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 2019 Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności: tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, wysokiej jakości programy stażowe 2019 Ministerstwo Edukacji Narodowej
Polska Wschodnia 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP W ramach poddziałania wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu. 2019 Ministerstwo Edukacji Narodowej