Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja przestrzenna dla każdego

Geoportal.gov.pl – nowoczesny sposób udostępniania informacji przestrzennej

Dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej obejmującej dane o obiektach i zjawiskach w całej przestrzeni otaczającej człowieka ma ogromne znaczenie w funkcjonowaniu państwa i gospodarki. Taki dostęp zapewnia serwis geoportal.gov.pl, który jest portalem mapowym udostępniającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej informację przestrzenną z wielu rejestrów urzędowych.

Geoportal.gov.pl jest punktem dostępu do wielu danych i usług danych przestrzennych, w tym usług wyszukiwania, przeglądania i pobierania. Usługi te są dostępne za pośrednictwem dedykowanej witryny internetowej funkcjonującej pod adresem www.geoportal.gov.pl oraz bezpośrednio z przeglądarki mapowej pod adresem mapy.geoportal.gov.pl.

Portal geoportal.gov.pl udostępnia 4 moduły, z których każdy publikuje rożne kompozycje mapowe dedykowane rożnym grupom odbiorców tj.:

  1. Geoportal krajowy
  2. Geoportal branżowy
  3. Geoportal INSPIRE
  4. Geoportal statystyczny

Geoportal krajowy

Geoportal krajowy jest głównym punktem dostępowym do podstawowych zasobów krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Polsce (IIP). Znaleźć w nim można: dane adresowe, dane dotyczące działek ewidencyjnych, mapy topograficzne, ortofotomapy (zdjęcia lotnicze) oraz wiele innych danych o charakterze specjalistycznym.

Geoportal branżowy

Geoportal branżowy udostępnia dane i usługi dedykowane dla specjalistów, w szczególności publikuje on: dane dotyczące uzbrojenia terenu czy osnów geodezyjnych.

Geoportal INSPIRE

Geoportal INSPIRE pełni rolę krajowego brokera usług INSPIRE, przez którego część krajowych zasobów informacyjnych jest widocznych w UE.

Moduł statystyk

Moduł statystyk – za pomocą narzędzi modułu można dodać do mapy zdefiniowane opracowania statystyczne.

Geoportal dla urządzeń Mobilnych

Geoportal jest również dostępny jako aplikacja mobilna Geoportal Mobile dla urządzeń pracujących na najpopularniejszych systemach operacyjnych (Android, iOS, Windows Phone). Aplikacja do pobrania.

Zalety korzystania z Geoportalu

  • Umożliwia połączenie zbiorów danych przestrzennych pochodzących z zasobów różnych organów państwowych w spójną całość, dostępną w formie elektronicznej.
  • Bazuje na interaktywnej przeglądarce map zawierającej narzędzia umożliwiające wyszukiwanie i analizowanie danych przestrzennych.
  • Zapewnia spójny dostęp do danych przestrzennych i usług zgromadzonych zarówno w krajowej, jak i w europejskiej infrastrukturze informacji przestrzennych.
  • Zmniejsza koszty i opóźnienia w planowaniu przestrzennym (i tym samym całkowitych kosztów i czasu realizacji inwestycji) poprzez poprawę dokładności potrzebnej informacji.