Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

XVIII Konferencja Izby Domów Maklerskich: Rynek kapitałowy dla wspierania rozwoju innowacyjnej gospodarki

Rola rynku kapitałowego musi zostać na nowo zdefiniowana. Dużo uwagi należy poświęcić rynkowi funduszy venture capital, bo ma on duże znaczenie dla innowacyjności naszej gospodarki – to główne tezy wystąpienia ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego podczas otwarcia wydarzenia.

"Dziś chcemy przedefiniować rolę rynku kapitałowego, który do tej pory kojarzony był głównie z miejscem pozyskiwania funduszy przez duże podmioty. Chcemy, aby rynek kapitałowy stał się szansą na rozwój dla firm, które do tej pory nie widziały tu dla siebie miejsca" – powiedział minister Kwieciński.

Zdaniem ministra taka redefinicja jest konieczna do osiągniecia celów Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Chodzi m.in. o wzrost stopy inwestycji do 25 proc. PKB czy wzrost wydatków na B+R do ponad 2 proc. PKB

"Przykłady rozwiniętych gospodarek z różnych części świata, np. USA, Izraela, Wielkiej Brytanii, pokazują, że dobrze działający rynek kapitałowy jest konieczny, aby wejść na wyższy poziom rozwoju. Wyższy poziom oznacza gospodarkę opartą na wiedzy. To oczywiście musi iść w parze z odpowiednią polityką państwa" – podkreślał Kwieciński.

Mówiąc o roli rynku kapitału podwyższonego ryzyka (tzw. venture capital), Kwieciński zwrócił uwagę na jedno z narzędzi rozwoju tego rynku, którym zarządza Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Chodzi o Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 i realizowane w jego ramach instrumenty kapitałowe.

"Przeznaczyliśmy na nie ponad 2,7 mld zł, a po uwzględnieniu wkładu inwestorów prywatnych, kwota finansowania w formie inwestycji kapitałowych wzrośnie do blisko 4,7 mld zł" – poinformował Kwieciński.

Po wystąpieniu min. Kwiecińskiego uczestnicy konferencji dyskutowali o założeniach strategii dla rynku kapitałowego w Polsce, którą przygotuje Ministerstwo Finansów. Stworzenie takiego dokumentu zostało zapowiedziane w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Będzie to pierwsza strategia z prawdziwego zdarzenia dotycząca rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.W dyskusji wziął udział wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik, który zaznaczył, że dobrze działający rynek kapitałowy sprzyja inwestycjom.

"Dobrze rozwinięty rynek kapitałowy to taki, który ułatwia przepływ kapitału od tych od podmiotów, które posiadają nadwyżki kapitału do tych podmiotów, które zgłaszają na niego zapotrzebowanie. Większa aktywność inwestorów na rynku zwiększa podaż kapitału inwestycyjnego, który jest potrzebny do finansowania projektów rozwojowych– mówił Słowik.