Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rządowe projekty pod czujnym okiem nowej rady

Po raz pierwszy obradowała Rada Monitorowania portfela projektów strategicznych, która będzie czuwać nad wdrażaniem najważniejszych zadań zapisanych w rządowych strategiach.

Pierwsze posiedzenie miało charakter organizacyjny. Rada ustaliła tryb swojej pracy, określiła jakimi projektami będzie się zajmować i jak będzie wyglądał obieg informacji. 

Radę powołał 20 kwietnia 2018 roku premier. W jej skład wchodzi 18 ministrów i Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Przewodniczącym rady jest minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, a wiceprzewodniczącymi minister finansów Teresa Czerwińska, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz i szef KPRM Michał Dworczyk.

Rada jest organem pomocniczym premiera. Będzie monitorować i koordynować wdrażanie najważniejszych projektów zapisanych w strategiach rządowych, tzw. portfela projektów strategicznych. 

Nowe ciało będzie zbierać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Obsługę organizacyjną prac Rady zapewnia Rządowe Biuro Monitorowania Projektów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.