Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozmowy o polityce spójności po 2020 roku

Rozmowy o polityce spójności po 2020 roku stanowiły główny temat odbywającej się 8 czerwca br. w Sofii unijnej konferencji wysokiego szczebla. Podczas wydarzenia Polskę reprezentowali minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz wiceminister Paweł Chorąży.

Wspólne zdjęcie uczestników konferencji

Minister Jerzy Kwieciński podczas  udziału w panelu pod nazwą "Nowy budżet UE - wyzwania i szanse dla polityki spójności po 2020 roku", zwrócił uwagę że znajdujemy się  na samym początku negocjacji w sprawie kolejnego budżetu UE.

"Jeśli chcemy uczynić Unię Europejską silniejszą i bardziej odporną, powinniśmy przyznać, że polityka spójności jest jednym z kluczowych unijnych instrumentów inwestycyjnych,  Przyczynia się do realizacji priorytetów UE w zakresie spójności, pogłębienia jednolitego rynku oraz zrównoważonego rozwoju" - powiedział minister Kwieciński.

Minister Jerzy Kwieciński podczas wystąpienia

Przy okazji konferencji przedstawiciele resortu inwestycji i rozwoju spotkali się z  komisarzem europejskim Güntherem Oettingerem. Rozmowa stanowiła okazję do przedstawienia polskiego stanowiska w sprawie propozycji budżetu po 2020 roku.

"Polska jest bardzo zaniepokojona cięciami w budżecie polityki spójności. Naszym zdaniem zmniejszone finansowanie będzie miało negatywny wpływ na kluczowe projekty, które są ważne dla rozwoju krajów i regionów"   – podkreślił minister Jerzy Kwieciński.

Minister J.Kwieciński i wiceminister P. Chorąży podczas spotkania z komisarzem Oettingerem

"Nie możemy zaakceptować proponowanych przydziałów dla państw członkowskich w ramach polityki spójności. Środki dla Polski zostaną zmniejszone o 23% w stosunku do obecnego poziomu, a ogólne zmniejszenie budżetu polityki spójności osiągnie jedynie około 10%. W związku z tym obciążenie finansowe dla Polski uważamy za nieproporcjonalnie duże, zwłaszcza biorąc pod uwagę poziom naszego rozwoju gospodarczego"   – dodał minister inwestycji i rozwoju.

Strona polska wyraźnie podkreśliła świadomość wyzwań przed którymi stoi obecnie Unia Europejska.

"Jesteśmy świadomi, że w budżecie UE występuje luka w finansowaniu, wynikająca zarówno z Brexitu, jak i nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym. Uważamy jednak, że obciążenia dla państw członkowskich powinny być  równe i proporcjonalne "  - mówił wiceminister inwestycji i rozwoju Paweł Chorąży.

Minister Jerzy Kwieciński podkreślił również, że Polska nie jest odosobniona w swojej ocenie propozycji budżetowej KE.

"Polska nie jest jedynym państwem członkowskim, które wyraża niezadowolenie z propozycji Komisji. Wręcz przeciwnie, istnieje duża liczba krajów, które nie zgadzają się z rozwiązaniami proponowanymi przez Komisję"  – wyjaśnił.

Wymiana poglądów w sprawie nowej propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej kształtu budżetu i polityki spójności po 2020 r. zdominowała także spotkanie z bułagarskim europosłem Andreyem Novakovem.

Ministrowie podczas spotkania z europosłem A.Novakovem