Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Liderzy Dostępności 2018 w Pałacu Prezydenckim

Promowanie uniwersalnego projektowania, uwzględniającego potrzeby wszystkich użytkowników oraz popularyzacja najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych to główne cele konkursu „Lider Dostępności”, którego laureatów poznaliśmy 9 maja br. Nagrody zwycięzcom trzeciej edycji konkursu wręczał Prezydent RP Andrzej Duda. W gali uczestniczył minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

"Kwestia podnoszenia jakości życia jest dziś jednym z ważniejszych wyzwań polityki rozwoju. Chcemy i mamy prawo mieszkać, pracować, odpoczywać w wygodnych, dostępnych, bezpiecznych i przyjaznych przestrzeniach" – mówił minister Jerzy Kwieciński.

 Minister Jerzy Kwieciński przemawia na tle ścianki z logotypem konkursu "Lider Dostępności"
Fot. B.Kosiński/ MIiR

Szef resortu podkreślił jak ważne jest dziś zrozumienie znaczenia uniwersalnego projektowania i dostępności przestrzeni publicznej. - To klucz do poprawy jakości życia i likwidacji wykluczenia– mówił minister.

J. Kwieciński wyraził zadowolenie z coraz częściej i odważniej wyrażanych w dyskusjach postulatów dostępności. Docenił także zintegrowane działania Liderów Dostępności – samorządowców, organizacji pozarządowych, architektów i projektantów oraz różnych instytucji - na rzecz likwidacji barier.

Minister zaznaczył, że rząd podjął realne działania niwelujące przeszkody w przestrzeni publicznej i proponuje Polakom Program Dostępność Plus.

"Program ten dzięki współpracy rządu, samorządu terytorialnego, uczelni, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych może zmienić nasz kraj w miejsce przyjazne wszystkim obywatelom. Dostępność Plus to pierwsza tak kompleksowa inicjatywa nie tylko w Polsce ale w całej Unii Europejskiej. Na jej realizację zarezerwowaliśmy 23 mld zł" – dodał minister.

Priorytety Programu Dostępność Plus

Jednym z priorytetów Programu Dostępność Plus są właśnie takie inwestycje, które będą spełniać warunki dostępności. Będą one projektowane tak, aby każdy mógł z łatwością z nich korzystać. Dla istniejących budynków, pojawią się nowe możliwości ich modernizacji (na przykład montaż barierek, podjazdów, dźwigów, lekko otwierających się drzwi, automatycznego oświetlenia). Biblioteki, szkoły czy placówki służby zdrowia staną się otwarte dla wszystkich. Należy bowiem pamiętać, że projektowanie uniwersalne nie dotyczy wyłącznie osób z niepełnosprawnościami, ale również rodziców z małymi dziećmi, osób starszych czy osób z czasowymi ograniczeniami ruchu.

Minister zaznaczył, że nie ma takich środków, aby zmienić od razu wszystkie tego typu miejsca, ale będziemy to robić stopniowo i systematycznie. Program zapoczątkuje długofalowe zmiany w całym kraju.

Minister Jerzy Kwieciński przemawia na gali konkursu "Lider Dostępności". Obok Przezydent RP Andrzej Duda oraz prezesi fundacji Integracja i Towarzystwa Urbanistów Polskich
Fot. B.Kosiński/ MIiR

"Dzisiejsza inicjatywa jest właśnie takim działaniem, które przypomina nam wszystkim o tym, ile jeszcze pracy przed nami. Liczę jednak, że w kolejnych latach Państwa i nasza wspólna pozytywistyczna praca wykreuje szansę na nową jakość życia, tak żeby całe nasze społeczeństwo było w pełni zintegrowane" – podsumował minister Kwieciński.

„Lider Dostępności” to konkurs architektoniczno-urbanistyczny organizowany przez Fundację Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich, pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Przedmiotem konkursu są obiekty i przestrzenie publiczne, zrealizowane przez dowolny podmiot gospodarczy lub administrację publiczną, a także polityka przestrzenna samorządów, instytucji publicznych i komercyjnych, dotycząca kształtowania systemów ułatwiających niepełnosprawnym dostęp do terenów i obiektów. Promuje on projektowanie uniwersalne oraz najlepsze rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne, uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością, a także wszystkich użytkowników, w tym coraz większej grupy osób starszych.

Nagrodzeni:  

  1. W kategorii Architekt/Urbanista: Pan Marek Wysocki - został uhonorowany za wieloletnie działania na polu legislacyjnym i naukowym, które przyczyniają się do zmiany świadomości społecznej i przepisów kolejnych miast w zakresie projektowania i budownictwa dostępnego;  
  2. W kategorii Sieć Placówek: Łódzka Kolej Aglomeracyjna - nagrodzona za spójną i przemyślaną politykę zwiększania dostępności swoich usług dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej;   
  3. W kategorii Obiekt usługowy: Green2Day (Wrocław-Skanska) - nagrodzony za przestrzeń biurową w sercu Wrocławia, która wyróżnia się nie tylko wysokimi walorami estetycznymi, ale jest też w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kapituła konkursu doceniała również podjęcie przez dewelopera współpracy z urzędem miasta w celu przebudowy placu sąsiadującego z obiektem;  

Dodatkowo w kategorii Obiekt usługowy Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia:  

Gdańskiemu Teatrowi Szekspirowskiemu - za konsekwentną politykę dostosowania budynku Teatru do potrzeb wszystkich użytkowników oraz działania zmierzające do aktywizacji i integracji różnych grup społecznych poprzez zajęcia artystyczne;   

Centrum Handlowemu Posnania - za ponadstandardowe rozwiązania uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami, zastosowane już na etapie projektowania Centrum;  

  1. W kategorii Obiekt mieszkalny: Skanska Residential Development - Kapituła Konkursu postanowiła wyróżnić unikalne w skali Polski podejście dewelopera, który w swoich realizacjach uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami nie tylko w przestrzeniach wspólnych budynków i osiedli, ale też projektując same mieszkania w sposób umożliwiający ich łatwe dostosowanie do potrzeb wszystkich grup użytkowników.
  2. W kategorii Obiekt zabytkowy: EUROPEUM w Krakowie (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie) - za modelowy przykład modernizacji obiektu zabytkowego, przy której wzięto pod uwagę potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz za sukcesywne działania Muzeum Narodowego w Krakowie zmierzające do udostępnienia oferty muzealnej jak najszerszej grupie odwiedzających.  
  3. W tej kategorii Kapituła przyznała wyróżnienie –EC1 Łódź– Miasto Kultury - za tytaniczny wysiłek włożony w przekształcenie budynku byłej elektrociepłowni w obiekt o wysokich walorach estetycznych i kulturalnych, uwzględniający potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
  4. Grand Prix: Grupa Skanska - za filozofię firmy, której istotnym elementem jest dbałość o potrzeby wszystkich grup użytkowników, niezależnie od wieku czy stopnia sprawności. Kapituła Konkursu postanowiła docenić i wyróżnić kompleksowe działania grupy Skanska na polskim rynku, które przyczyniają się do budowania obiektów i przestrzeni dostępnych i tym samym mogą stanowić wzór dla pozostałych deweloperów w Polsce.