Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończyło się Forum Europa Ukraina

Przez dwa dni w Rzeszowie dyskutowano o relacjach polsko- i europejsko-ukraińskich. 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju reprezentowali minister Jerzy Kwieciński i wiceminister Adam Hamryszczak. Głównym tematem jedenastej edycji forum byłamodernizacja i rozwój potencjału Ukrainy oraz kierunek i tempo przeprowadzanych reform.

Minister Kwieciński uczestniczył w 4 debatach:

  • „Co wspólnie osiągnęliśmy, jaka droga przed nami” (podsumowanie współpracy  polsko-ukraińskiej w ramach kolejnych edycji programów Polska-Białoruś-Ukraina),
  • „Progi i bariery dla handlu i międzynarodowej współpracy inwestycyjnej” (współpraca gospodarcza pomiędzy Polską, Unią Europejską a Ukrainą),
  • „Rola regionów w zacieśnianiu współpracy transgranicznej w Europie Środkowo-Wschodniej” (jak zacieśniać współpracę regionów po obu stronach granicy),
  • „Bilans czterolecia 2014-2018 – ukraińskie i europejskie sukcesy i porażki” (bilans 4-lecia w polityce wewnętrznej, zagranicznej i gospodarczej z punktu widzenia Ukrainy).

Zdjęcie przedstawia przemawiającego ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego. Minister trzyma w ręku mikrofon. Po lewej stronie zdjęcia rozmyte profile pozostałych uczestników dyskusji, w tym marszałka województwa podkarpackiego W. Ortyla

W opinii min. Kwiecińskiego warunkiem koniecznym osiągnięcia partnerskich, dobrosąsiedzkich relacji nie jest podobieństwo potencjałów czy podobna sytuacja wyjściowa państw znajdujących się w takiej relacji.

"Kluczowe dla partnerskiej współpracy są wzajemny szacunek i zaufanie. Tylko na takich, solidnych fundamentach, można realizować wspólne – małe i wielkie – przedsięwzięcia" – uważa szef resortu inwestycji i rozwoju.

W pierwszym panelu minister Kwieciński zwrócił uwagę na to, że najwięcej środków z Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 trafia do samorządów.

"Od aktywności gmin, powiatów, województw zależy nie tylko powodzenie programu, ale w ogóle sens współpracy polsko-ukraińskiej" - mówił

Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wspiera wspólne projekty podmiotów z trzech państw. Dofinansowuje m.in.  inwestycje w turystykę (szlak kajakowy na Bugu), wspólne wydarzenia kulturalne, czy usprawnienia na przejściach granicznych (np. Zosin  i Hrebenne).

Drugi panel koncentrował się na współpracy gospodarczej. 

"Perspektywiczne kierunki działalności polskich firm na Ukrainie to np. energetyka, branża rolno-spożywcza, budownictwo– przekonywał minister Kwieciński.

Szef MIiR wspomniał także o tym, że w najbliższym czasie Polska Agencja Inwestycji i Handlu planuje otwarcie zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie, które zastąpi zlikwidowany Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie.

W 2017 r. na liście polskich partnerów eksportowych, Ukraina uplasowała się na 14. pozycji, a importowych, na 22. W 2017 r. wartość polskiego eksportu na Ukrainę wzrosła o 24,1% r/r i wyniosła 4,3 mld euro. W tym samym okresie import wzrósł o 27,4% r/r, do 2,1 mld euro. Eksportujemy przede wszystkim wyroby przemysłu elektromaszynowego, chemicznego i artykułu rolno-spożywcze. Po stronie importu w 2017 r. dominowały wyroby metalurgiczne i, podobnie jak w eksporcie, artykułu rolno-spożywcze.  

W forum uczestniczył też wiceminister Adam Hamryszczak. Podczas pierwszego dnia forum wziął udział w panelu pt.. „Jak zbudować przyjazną granicę ?”.

Minister Adam Hamryszczak podczas Forum Europa-Ukraina

"W ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina do dyspozycji mamy ok. 170 mln euro, za które sfinansujemy ok. 200 projektów dotyczących wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, transportu, ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza oraz przejść granicznych. Podpisaliśmy już pierwszych 7 umów z beneficjentami (na kwotę dofinansowania 13,2 mln euro), a do końca roku planujemy zakontraktować 97% środków przeznaczonych na projekty" - mówił wiceszef MIiR.

Zwrócił również uwagę, że w tym roku obchodzimy piętnastą rocznicę transgranicznej współpracy w ramach realizacji programu Polska-Białoruś-Ukraina.