Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dobre dane o produkcji budowlano-montażowej. Komentarz min. Kwiecińskiego

Po pozytywnych danych dotyczących wzrostu PKB i inwestycyjnym odbiciu w 2017 r., GUS podał wczoraj, że produkcja budowlano-montażowa była w styczniu br. wyższa o 34,7% niż przed rokiem.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych kształtowała się na poziomie wyższym o 30,7% w porównaniu ze styczniem 2017 r i była największa w skali roku od 2007 r. Wszystkie działy budownictwa odnotowały w styczniu 2018 r. wzrost produkcji:

  • podmioty specjalizujące się we wznoszeniu budynków o 38,0%,
  • jednostki zajmujące się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi o 36,9%,
  • jednostki, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 27,6%.
"Do wzrostu produkcji budowlano-montażowej najbardziej dołożyły się przedsiębiorstwa zajmujące się budownictwem mieszkaniowym. Te dane korespondują z tym, co wiemy o rynku mieszkaniowym. W zeszłym roku oddano do użytkowania prawie 180 tys. mieszkań, czyli 4,6 na 1000 mieszkańców. To najwyższy wynik po 1990 roku. Dobrą koniunkturę potwierdzają dane o liczbie pozwoleń na budowę wydanych w ciągu ostatniego roku. Liczba ta wzrosła o 18,5% - wydano ich przez 12 miesięcy aż 256,5 tys.– powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Dodał, że duży udział we wzroście produkcji budowlano-montażowej mają inwestycje realizowane z pomocą środków unijnych.

"W ramach tylko jednego, największego w UE programu operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko – realizowanych jest ponad  1,5 tys. inwestycji o wartości 130 mld zł. To drogi, koleje, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, czyli wszystko to, co decyduje o wyniku produkcji budowlano-montażowej" – ocenił Kwieciński.
"Oczekujemy, że dane dotyczące kolejnych miesięcy powinny podtrzymać ten pozytywny trend. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że przyspieszenie ma bardzo szeroki zakres i obejmuje wszystkie działy budownictwa"– zapowiedział minister.

Zwrócił także uwagę, że wiele inwestycji drogowych i kolejowych w tej perspektywie unijnej realizowana jest w systemie projektuj i buduj.

"A to  oznacza, że wiele robót jest w toku lub jeszcze w przed nami. W naszej ocenie dynamika produkcji budowlano-montażowej w pierwszym kwartale 2018 r. będzie na zbliżonym poziomie" - skomentował.

W ocenie Kwiecińskiego przedsiębiorcy doceniają dobry klimat inwestycyjny i dobre wyniki gospodarcze Polski. Według badań PAIH klimat inwestycyjny zagraniczne firmy oceniły najwyżej od ponad dekady.

"Zmieniamy też prawo. W styczniu zeszłego roku weszła w życie tzw. ustawa deregulacyjna, która uprościła wiele kwestii związanych z procesem budowlanym. Realizujemy kolejne ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Konstytucji biznesu. Coraz bliżej jest też do zakończenia prac nad reformą specjalnych stref ekonomicznych" - powiedział Kwieciński.