Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

2020. I co dalej?

Zakończyła się jednodniowa wizyta ministra Kwiecińskiego w Brukseli. Jej główny cel to prezentacja polskiego stanowiska ws. polityki spójności po 2020 r.

W stolicy Belgii minister Kwieciński spotkał się ze Stałym Przedstawicielem RP przy UE Andrzejem Sadosiem, polskimi europosłami z różnych frakcji oraz Polakami pracującymi w innych instytucjach unijnych. Osobnym punktem były dwie konferencje prasowe z udziałem mediów polskich i zagranicznych. Wspólnym mianownikiem wszystkich spotkań były przyszłość unijnego budżetu i polityki spójności.

"Dyskusja o funduszach unijnych po 2020 r. nabrała tempa. „Ile dostaniemy?” - to tylko jedno z kluczowych pytań. Tak samo ważna jest odpowiedź na pytanie: „jaka polityka spójności?”. Czy dla wszystkich regionów, czy tylko dla najbiedniejszych? Czy wciąż silna, czy osłabiona przez inne polityki i priorytety?" – komentuje minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Podkreśla, że Polska opowiada się za silną polityką spójności, z której będzie korzystać cała UE, a nie tylko wybrane regiony. Jak mówi, Polska przychylnie patrzy na propozycję podwyższenia składek do budżet UE przedstawioną przez komisarza ds. budżetu i zasobów ludzkich Günthera Oettingera. Kwieciński zaznacza, że nasz kraj opowiada się także za szybkim zakończeniem negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych, czyli siedmioletniego budżetu UE, z którego finansowane są polityki UE, w tym polityka spójności. W praktyce może oznaczać osiągnięcie porozumienia w Radzie już w grudniu 2018 r.

"Dzięki temu moglibyśmy szybko przyjąć rozporządzenia dla poszczególnych obszarów, a wdrażanie programów rozpocząć od początku 2021 r., a nie z rocznym lub nawet dłuższym opóźnieniem" – wyjaśnia Kwieciński.

Minister inwestycji i rozwoju zwraca także uwagę , że osiągnięcie tych celów wymaga działań na wielu płaszczyznach.

"Dlatego np. budujemy koalicję państw wokół Grupy Wyszehradzkiej. Organizujemy też takie wyjazdy, jak ten do Brukseli. To dobry sposób na promocję naszego stanowiska wśród decydentów, zarówno z instytucji unijnych jak i poszczególnych krajów UE" – wyjaśnia Kwieciński.

Wizyta ministra Kwiecińskiego w Brukseli odbyła się 19 lutego 2018 r.